Mrs. Đào Thị Lan Phương hiện đang giữ chức vụ

BTV Trung ương Hội giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam
Chủ tịch Khối Chăm sóc sức khỏe sắc đẹp và spa thẩm mỹ Việt Nam
Trưởng Làng công nghệ chăm sóc sắc đẹp
Ban cố vấn đặc trách về CSSK – Sắc đẹp

Chị chia sẻ: “Khát vọng tôi hướng tới là giúp nhiều ngành nghề làm đẹp được xã hội công nhận, người làm nghề được tôn trọng đúng với giá trị của họ, Ngày càng phát triển và đóng góp cho xã hội. Trong quá trình đó, các công tác, hoạt động đào tạo được triển khai để kiến thức trí tuệ tăng lên, nhiều người hạnh phúc, vững vàng hơn trong cuộc sống”.

Xem thêm

Hoạt Động

    LIÊN HỆ VỚI TÔI