Quyết định thành lập Khối chăm sóc sức khỏe sắc đẹp và Spa thẩm mỹ Việt Nam

Với mục đích góp phần cùng với các cơ quan nhà nước thực hiện có kết quả những nhiệm vụ giáo dục chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng nòi giống mà Đảng và nhà nước đã đề ra. Ngày 19/09/2022, Khối Chăm sóc sức khỏe sắc đẹp  và Spa thẩm mỹ Việt Nam được thành lập, đây là đơn vị trực thuộc Trung ương Hội Giáo dục Chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam – Tổ chức phi chính phủ hoạt động trên phạm vi cả nước từ cấp trung ương tới các tổ chức cơ sở.

Thành lập Khối chăm sóc sức khỏe sắc đẹp và Spa thẩm mỹ Việt Nam

Tiêu chuẩn hướng đến chăm sóc sức khỏe cộng đồng, sau hơn 10 tháng chuẩn bị và được sự ủng hộ của Ban lãnh đạo Trung ương Hội GDCSSKCĐ Việt Nam, Ban vận động thành lập: Khối Chăm sóc sức khoẻ sắc đẹp và spa thẩm mỹ Việt Nam (gọi tắt là Khối Chăm sóc sức khỏe sắc đẹp) được thành lập.

Tên Tiếng Việt: Khối chăm sóc sức khỏe sắc đẹp và Spa thẩm mỹ Việt Nam

Tên Tiếng Anh: Vietnamemes Community Health care Education Association beauty care & Spa department (viết tắt là VCHEA)

Biểu tượng của khối:

Với mong muốn lan toả những giá trị tốt đẹp và hỗ trợ cho các chi Hội, các hội viên ngành làm đẹp có được nền tảng tốt cho sự phát triển ngành nghề, đồng thời mở ra những cơ hội mới cho sự phát triển của ngành chăm sóc sức khỏe sắc đẹp, Khối chính thức được thành lập.

Để làm tốt nhiệm vụ, và được sự ủng hộ của Trung ương Hội giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam, tháng 7/2021 Khối sắc đẹp và spa thẩm mỹ Vchea thành lập Ban lãnh đạo và khối các tỉnh để ra mắt và xây dựng các chương trình mạnh mẽ, chuyên nghiệp hơn, phục vụ được đông đảo các hội viên ngành làm đẹp trên cả nước.

Khối Chăm sóc sức khỏe sắc đẹp và Spa Thẩm mỹ Việt Nam có nhiệm vụ tham mưu cho Ban Thường Vụ, Lãnh đạo Hội VACHE về chủ trương, chính sách liên quan đến hoạt động của khối; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội và trước Pháp luật. Chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Khối theo Điều lệ, Quy chế hoạt động đã được Hội VACHE phê duyệt và có trách nhiệm chấp hành các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Khôi có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng, được đăng ký tài khoản tại ngân hàng có trụ sở tại Hà Nội. Những ông (bà), đơn vị, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định và Nguyên ủy viên BCH TW Đảng, Chủ tịch Nguyễn Hồng Quân đã ký.

Công tác của Khối Chăm sóc sức khỏe sắc đẹp và Spa Thẩm mỹ Việt Nam

Khối sắc đẹp và spa thẩm mỹ – Vchea trực thuộc Hội giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam đã hoạt động từ tháng 12/2019. Sau 03 năm hoạt động với các sự kiện gây tiếng vang như các hội nghị khoa học, giao lưu kết nối anh chị em trong ngành nghề làm đẹp, chung tay chia sẻ chống dịch Covid cùng các bác sĩ tuyến đầu…

Ngay sau khi được thành lập, Ban vận động thành lập Khối và các thành viên Ban sáng lập đã chủ động triển khai nhiều hoạt động chuyên môn cũng như công tác chuẩn bị các điều kiện để thành lập Khối. Trong 2 năm 2020-2021, do diễn biến phức tạp của đại dịch bệnh COVID-19 các thành viên Ban vận động thành lập Khối phối hợp thực hiện kết nối với các doanh nhân, chủ doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sắc đẹp và thẩm mỹ trên cả nước xây dựng các ý tưởng, định hướng phát triển của ngành làm nền tảng cho các hoạt động, sự kiện dự kiến sẽ triển khai thực hiện khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát; dự kiến nhân sự cho hệ thống tổ chức Khối sau này.

Cùng với đó ngay từ những tháng đầu năm 2022, Ban vận động thành lập Khối đã tham mưu và được lãnh đạo Hội giao chủ trì, làm đầu mối phối hợp với các Bộ, cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan tổ chức triển khai thực hiện Chương trình “Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên ngành làm đẹp Việt Nam 2022” và chuỗi các sự kiện đi kèm tại các cơ sở giáo dục, đào tạo trên phạm vị toàn quốc nằm trong Chương trình “Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên” do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hàng năm.

Bà Đào Thị Lan Phương – UV BTV TƯ Hội giáo dục chăm sóc sức khỏe CĐ Việt Nam – Chủ tịch Phụ trách Khối chăm sóc sức khỏe sắc đẹp và spa thẩm mỹ Việt Nam

Danh sách BAN LÃNH ĐẠO KHỐI CHĂM SÓC SỨC KHỎE SẮC ĐẸP VÀ SPA THẨM MỸ VIỆT NAM

 • Bà Đào Thị Lan Phương – UV BTV TƯ Hội giáo dục chăm sóc sức khỏe CĐ Việt Nam – Chủ tịch Phụ trách Khối chăm sóc sức khỏe sắc đẹp và spa thẩm mỹ Việt Nam.
 • Bà Nguyễn Ngọc Lan – Phó chủ tịch 
 • Bà Trần Thị Oanh – Chủ tịch Hội đồng khoa học 
 • Bà Trần Thị Thanh Hải – Phó Chủ Tịch Khối kiểm soát 
 • Bà Nguyễn Hoàng Yến – Phó CT Truyền thông 
 • Bà Phạm Thị Mai Phương – Phó CT Ngoại giao 
 • Bà Nguyễn Thị Tường Vân – PCT Khối đào tạo 
 • Bà Trần Trà My – PCT Hội viên 
 • Bà Nguyễn Minh Hằng – Tổng phụ trách các chi hội trang điểm toàn quốc 

Thành viên BAN LÃNH ĐẠO KHỐI CHĂM SÓC SỨC KHỎE SẮC ĐẸP VÀ SPA THẨM MỸ VIỆT NAM

Đồng thời, Ban vận động Khối đã tập hợp, vận động, xây dựng, tham mưu trình lãnh đạo Hội GDCSSKCĐ Việt Nam ký Quyết định thành lập 40 chi Hội thành viên trên cả nước. Gồm:

 1. Chi hội CSSKCĐ SPA TM Hà Nội
 2. Chi hội CSSKCĐ SPA TM TP Hồ Chí Minh
 3. Chi hội CSSKCĐ SPA TM Nghệ An
 4. Chi hội CSSKCĐ SPA TM Diamond Group Bắc Giang
 5. Chi hội CSSKCĐSĐ Beauty Spa
 6. Chi hội CSSKCĐSĐ Chống hói đầu rụng tóc Hà Nội
 7. Chi hội CSSKCĐSĐ Đại Việt
 8. Chi hội CSSKCĐSĐ Bình Dương
 9. Chi hội CSSKCĐSĐ Đồng Nai 1
 10. Chi hội CSSKCĐSĐ Hà Nội 4
 11. Chi hội CSSKCĐSĐ Hải Phòng 2
 12. Chi hội CSSKCĐSĐ Lạc Việt
 13. Chi hội CSSKCĐSĐ Massage Việt Nam
 14. Chi hội CSSKCĐSĐ Đà Nẵng
 15. Chi hội CSSKCĐSĐ Định Tâm
 16. Chi hội CSSKCĐSĐ Hải Phòng
 17. Chi hội CSSKCĐSĐ Bắc Giang
 18. Chi hội CSSKCĐSĐ Tràng An
 19. Chi hội CSSKCĐSĐ Trang Điểm Cà Mau
 20. Chi hội CSSKCĐSĐ Hà Nội An Trung
 21. Chi hội CSSKCĐSĐ Trang Điểm Hải Phòng
 22. Chi hội CSSKCĐSĐ Trang Điểm Thẩm Mỹ Bình Dương
 23. Chi hội CSSKCĐSĐ Vĩnh Phúc 1
 24. Chi hội CSSKCĐSĐ kết nối giao thương ngành hàng tiêu dùng Big V
 25. Chi hội CSSKCĐSĐ tỉnh Đồng Nai
 26. Chi hội CSSKCĐSĐ Sắc đẹp và Spa Thẩm Mỹ Hà Nội 6
 27. Chi hội CSSKCĐSĐ Sắc đẹp và Spa Thẩm Mỹ Đồng Nai
 28. Chi hội CSSKCĐSĐ Sắc đẹp và Spa Thẩm Mỹ Thiên Long
 29. Chi hội CSSKCĐSĐ Sắc đẹp và Spa Thẩm Mỹ Đồng Nai 1
 30.  Chi hội CSSKCĐSĐ Sắc đẹp và Spa Thẩm Mỹ Kiên Giang
 31. Chi hội CSSKCĐSĐ Sắc đẹp và Spa Thẩm Mỹ Lai Châu
 32. Chi hội CSSKCĐSĐ Sắc đẹp và Spa Thẩm Mỹ Ninh Bình
 33. Chi hội CSSKCĐSĐ Sắc đẹp và Spa Thẩm Mỹ Đà Nẵng
 34. Chi hội CSSKCĐSĐ Sắc đẹp và Spa Thẩm Mỹ Hà Nội 9
 35. Chi hội CSSKCĐSĐ Sắc đẹp và Spa Thẩm Mỹ Hà Nội 2
 36. Chi hội CSSKCĐSĐ Sắc đẹp và Spa Thẩm Mỹ Kim Cương Xanh Hà Nội
 37. Chi hội CSSKCĐSĐ Sắc đẹp và Spa Thẩm Mỹ Sen Việt
 38. Chi hội CSSKCĐSĐ Sắc đẹp và Spa Thẩm Mỹ Đồng Nai 1
 39. Chi hội CSSKCĐSĐ Sắc đẹp và Spa Thẩm Mỹ Hà Nội 5
 40. Chi hội CSSKCĐSĐ Sắc đẹp và Spa Thẩm Mỹ Hà Nội 8

Với đội ngũ chuyên gia hùng hậu, Khối Sắc đẹp & Spa thẩm mỹ Việt Nam hướng tới mục tiêu tạo ra những hoạt động tích cực mang lại những giá trị thực cho cộng đồng ngành Làm đẹp Việt Nam, mang được tiếng nói của những người trong ngành chăm sóc sức khỏe và làm đẹp chân chính đến mọi đối tượng, quan tâm tốt đến bản thân để sự phát triển của mỗi cá nhân cũng chính là sự phát triển chung của cả cộng đồng!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *