Hội nghị lần II Ban Chấp hành TW Hội Giáo dục và chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam khóa III (2021-2026)

Sáng ngày 13/12 tại Khu du lịch Ao Vua, Hà Nội, Hội nghị lần thứ II Ban Chấp hành Trung ương Hội Giáo dục và chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam – ông Nguyễn Hồng Quân.

Hội nghị Ban Chấp hành TW lần thứ II được tổ chức trên tinh thần “Đẩy mạnh phát triển và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, hướng về cơ sở đa dạng hóa các hình thức, lĩnh vực và nâng cao hiệu quả hoạt động Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Tại hội nghị đã báo cáo và thảo luận về các nội dung chính: Kết quả hoạt động, công tác Kiểm tra, công tác Tổ chức năm 2022, đưa ra phương hướng hoạt động năm 2023 và kế hoạch tổ chức chương trình kỷ niệm 15 năm thành lập Hội (2008-2023). Mở rộng các hình thức, phương thức, các lĩnh vực trong triển khai các hoạt động giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng: lĩnh vực phát triển y học cổ truyền, sức khỏe môi trường, đào tạo, phản biện và giám định xã hội. Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn áp dụng rộng rãi kiến thức, kỹ năng về khoa học giáo dục sớm trẻ em trong cộng đồng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về sự nghiệp giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng, trước hết là giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm cho các cấp, các ngành và mọi người về sức khỏe và việc tự bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe, phòng chống và đẩy lùi bệnh tật.

Hội nghị lần thứ II Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa III quyết nghị nhất trí 100% những vấn đề trong báo cáo và phương hướng hoạt động, đồng thời TW Hội giao cho Ban Thường vụ, Thường trực Trung ương Hội, căn cứ vào Điều lệ Hội, Nghị quyết Hội nghị, tình hình thực tế hoạt động của Hội để xây dựng thành các chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể và chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết đạt kết quả tốt.

img-5510-1671003485.jpgCác đại biểu nhất trí 100% trong Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Hồng Quân –Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam cho biết: Năm 2022 là một năm kinh tế khó khăn do chịu ảnh hưởng từ dịch bệnh, thiên tai lũ lụt. Trong tình hình chung, Hội quán triệt Nghị quyết số 20/NQ-TW của Ban CHTW Đảng khóa XII, các chương trình sức khỏe của Chính phủ; Hội GDCSSKCĐ Việt Nam kịp thời chỉ đạo đổi mới phương thức hoạt động, chấp hành nghiêm các quy định phòng chống đại dịch, triển khai đẩy mạnh các hoạt động với tinh thần chủ động khắc phục khó khăn, “Đồng tâm hiệp lực phấn đấu vì sự nghiệp Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng, nâng cao chất lượng nòi giống, góp phần bồi dưỡng nhân tài cho đất nước”; xây dựng và phát triển Hội, và đã đạt kết quả khá toàn diện.

img-5415-1671003484.jpgông Nguyễn Hồng Quân –Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Với ý thức trách nhiệm, tinh thần tự nguyện và tâm huyết với sự nghiệp Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng – sự nghiệp có ý nghĩa chính trị, nhân văn, đạo lý sâu sắc và sự phát triển Hội, Chủ tịch Hội Nguyễn Hồng Quân đề nghị các ban, ngành, đơn vị trực thuộc, các đơn vị thành viên cùng đồng tâm hiệp lực, phát huy trí tuệ, ý thức trách nhiệm và sự đoàn kết, thống nhất để hoàn thành tốt nhất những nhiệm vụ của Hội nghị, tạo ra một bước phát triển mới trong hoạt động của Hội trong thời gian tới, góp phần thiết thực đóng góp vào sự nghiệp Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân theo tinh thần Nghị quyết 20/NQ-TW của BCHTW Đảng khóa XII, Chương trình Sức khỏe Việt Nam của Chính phủ.

img-5466-1671003484.jpgông Nguyễn Mạnh Thản – Phó Chủ tịch Hội Giáo dục và chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam phát biểu tham luận tại Hội nghị

Tham luận tại hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Thản – Phó Chủ tịch Hội Giáo dục và chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam nhấn mạnh: Về công tác xây dựng và củng cố tổ chức Hội, cần nghiên cứu đổi mới mô hình tổ chức và hoạt động của Hội theo hướng tinh gọn, năng động, linh hoạt, hiệu quả. Nghiên cứu thí điểm xây dựng mô hình thành lập các văn phòng đại diện ở khu vực hoặc tại từng tỉnh, xây dựng Trung tâm tại cấp tỉnh, cấp huyện với những nhiệm vụ, chức năng được mở rộng phù hợp. Bên cạnh đó cần phải đẩy mạnh công tác phát triển hội viên. Vận động, quy tụ các cá nhân, tập thể, tổ chức liên quan đến các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cùng đồng tâm hiệp lực với Hội trên tinh thần tự nguyện. Chú trọng vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc.

Ngoài ra, tại Hội nghị các đại biểu đã tham luận về công tác hoạt động, kiểm tra, giám sát trong năm 2022, trong thời gian tới, Hội cần tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức, nhân sự và nâng cao hiệu quả hoạt động, cần phải rút kinh nghiệm những mặt còn thiếu sót trong mọi công tác hoạt động hội, không chỉ vậy cần phải phát huy những kết quả đã đạt được, đặc biệt, lên kế hoạch cụ thể cho chương trình“Kỷ niệm 15 năm thành lập Hội”.

Năm 2023 là năm kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Hội Giáo dục và chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam (25/12/2008 – 25/12/2023). Hội sẽ triển khai các chương trình phát động phong trào thi đua, tích cực triển khai các chương trình hành động kỷ niệm như: Xây dựng phim truyền thống của Hội; Tổ chức Hội chợ triển lãm giới thiệu các sản phẩm của các Hội viên; Tổ chức các giải thể thao vì sức khỏe cộng đồng;…

Trong thời gian tới, Hội cần tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức theo hướng năng động, linh hoạt, hiệu quả; Kiện toàn củng cố tổ chức, nhân sự và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chấp hành, Ban thường vụ, cơ quan Trung ương Hội,… Bên cạnh đó, cần chú trọng đẩy mạnh mẽ công tác truyền thông, mở rộng quan hệ hợp tác tuyên truyền giáo dục sức khỏe; Đa dạng hóa các lĩnh vực hoạt động của Hội trong triển khai hoạt động Chăm sóc sức khỏe cộng đồng;Triển khai rộng rãi Đề án “Góp phần xây dựng và phát triển mạng lưới chăm sóc sức khỏe ban đầu tại cơ sở” và dự án “Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng” vào thực tiễn; Tăng cường quan hệ với các cơ quan chức năng và các tổ chức Hội khác để kịp thời nhận sự chỉ đạo, tạo điều kiện và phối hợp trong hoạt động Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng;Tiếp tục ký kết và triển khai rộng rãi các chương trình phối hợp với các Bộ ngành,các Hội có chức năng liên quan. Đặc biệt là triển khai thực hiện “Chương trình phối hợp trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2019 – 2026” với  Bộ Y tế;Đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế để giới thiệu về sự nghiệp và hoạt động của Hội, kêu gọi sự phối hợp và sự giúp đỡ hỗ trợ. Vận động xây dựng nguồn kinh phí, ổn định trụ sở làm việc, trang bị phương tiện và cơ sở vật chất hoạt động cần thiết. Thành lập “Quỹ vì cộng đồng” và đưa quỹ vào hoạt động hiệu quả.

img-5509-1671003485.jpgông Nguyễn Hồng Quân –Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Cũng trong dịp này, Ban Chấp hành TW Hội đã thống nhất bầu TS. Lê Đình Tiến – Nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và LS.TS. Vũ Quy – Nguyên trợ lí Chủ tịch nước làm Phó Chủ tịch Trung ương Hội.

Hội nghị lần này sẽ tạo ra một bước phát triển mới trong xây dựng và phát triển Hội cũng như trong việc đẩy mạnh hoạt động giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng trong thời gian tới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *